Novinky

18 Bře

Zápis do MŠ 2021-2022

Oznámení zápisu Kritéria – 2021 MŠ Žádost o přijetí do MŠ 2021-2022 Evidenční list 2021 – MŠ Dále je nezbytné: – doložení kopie rodného listu dítěte – doložení kopie řádného očkování dítěte (nemusí být potvrzení od lékaře)

Mateřská škola
14 Bře

Zápis do 1. třídy

Na základě nových pokynů MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce aktualizujeme uvedené informace. Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne pouze formální část, která se koná bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  K zápisu je nutné dodat (platí i pro děti s odloženou školní docházkou): Žádost o přijetí Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2021-2022 Zápisní list Zápisní list pro školní rok 2021/2022   […]

Základní škola

Mapa