Novinky

14 Čvn

Informace k ukončení školního roku 2019/2020

Do 22.6.2020 žáci odevzdají veškeré vypracované úkoly na školní e-mail zs-chvalenice@volny.cz, popřípadě je odnesou osobně do školy nejpozději tento den, v době 8,00 – 11,00. Ve dnech  29. -30.6.2020 je ředitelské volno. Školní rok   2019/2020 bude ukončen 26.6.2020 vydáním vysvědčení v tělocvičně školy – žáci si přinesou čestné prohlášení, že se v nejbližší době nesetkali s virovou nákazou a roušku […]

Základní škola
09 Čvn

Sdělení rodičům

Vážení rodiče, ve čtvrtek tj. 11. 6. 2020 budeme vracet pomůcky Vašich dětí (kufříky, výkresy, pracovní listy za uplynulý školní rok, aj.) a peníze (poměrná část za kroužky, družinu a neabsolvované kulturní akce). Informace se týká i dětí z mateřské školky. Předávat bude p. uč. Markéta Nachtmanová a p. uč. Martina Pousková ve vymezeném čase, a to od 6:30 do 16:00. U sebe budou mít předávací protokol […]

Základní škola Mateřská škola
07 Čvn

5. ročník – přírodověda, vlastivěda

Lidské výtvory Směřujeme k samostatnosti   + Projektový úkol – závěrečná práce! Vyrob reklamní plakát s tipem na zajímavý výlet po ČR. Zpracuj ho libovolnou formou. !!!!!! Příklad: Výlet na Pražský hrad Mám doma velkou čtvrtku, nakreslím cestu podle mapy (měřítko na mapě, vyznačit trasu + kilometry, použít vysvětlivky – viz. turistická mapa). Zapsat na jaké světové straně […]

Základní škola

Mapa