Novinky

12 Led

Důležité informace pro rodiče žáků základní školy

Vzhledem k tomu, že se množí dotazy a mnohdy opakované, týkající se, jakým způsobem probíhá distanční výuka na naší škole a jakým způsobem bude probíhat hodnocení žáků v tomto pololetí školního roku 2020/2021, přikládám informace – výňatek z materiálu, který poskytlo MŠMT všem školám.       Distanční vzdělávání je multimediální forma řízeného studia, která poskytuje nové vzdělávací příležitosti a podpůrné vzdělávací […]

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna
29 Pro

Informace o provozu ZŠ a MŠ Chválenice od 4.1.2020

Ministerstvo školství vydalo pokyny k provozu škol po Vánocích, tyto pokyny jsou platné do neděle 10. ledna. priloha_856047279_0_Informace Provoz MŠ beze změny. Provoz 1.a 2. ročníku  bude probíhat v prezenční formě za dodržení stanovených  hygienických podmínek. Vstup do budovy pro žáky 1. a 2. ročníku je povolen v čase od 7,20 do 7,30 hod pouze s rouškou, bez ochrany nosu a úst je vstup do školy zakázán, […]

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Školní družina
19 Pro

PF 2021

Všem rodičům a přátelům školy děkujeme za přízeň a podporu. Přejeme krásné, klidné, spokojené svátky v kruhu nejbližších, pevné zdraví a co nejúspěšnější vstup do nového roku 2021.   Kolektiv ZŠ a MŠ Chválenice

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Školní družina
16 Pro

MŠMT vyhlásilo dny volny 21. a  22. Prosince 2020

Dny 21. a 22. prosinec 2020 jsou vyhlášeny MŠMT jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy dle vyjádření ministra školství prodlužuje volno, které souvisí s vánočními svátky. Žáci mají usnesením vlády ČR ze dne 14. 12. zakázánu osobní přítomnost, žádná výuka a ani školní družina v tyto dny z výše uvedených důvodů nemůže probíhat. Rodiče dětí do deseti let věku budou […]

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna
09 Zář

Povinnost nošení roušek

Dne 9. 9. 2020 bylo znovu zavedeno nošení roušek ve všech vnitřních prostorách až do odvolání vlády. Prosíme všechny, aby nařízení respektovali a zásobili děti dostatečným množstvím roušek a sáčků, do kterých se použitá rouška uloží. V každém dalším samotném sáčku bude sterilní rouška (vypraná, vyžehlená či jednorázová). Po vstupu do budovy školy je nutné mít zakrytá ústa a nos pro všechny osoby, které děti doprovázejí […]

Základní škola Mateřská škola
26 Srp

Úvodní informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,   dovolujeme si Vás upozornit na následující skutečnosti, které se blíží s nástupem do nového školního roku 2020/2021. Vzhledem k zvýšeným hygienickým nárokům Vás zveme na slavnostní uvítání školního roku, které se uskuteční v úterý 1. 9. 2020 v 8:00 v prostorách hřiště za školou, kde společně začleníme do kolektivu nové prvňáčky. Společně s ostatními žáky po dlouhé odmlce vkročíme do školního […]

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna Školní družina
14 Kvě

Důležité informace pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Chválenice

Vážení rodiče, vzhledem k velkému zájmu z vaší strany o umístění dětí ve škole od 25.5.2020, uvažujeme o prodloužení pobytu dětí v odpolední skupině. Oběd ani pitný režim z hygienických a personálních podmínek ovšem nebude zajištěn a je nutné, aby dítě bylo vybaveno dostatkem jídla  i pití, bude -li zůstávat i na odpolední část, dále dvě roušky – sterilní a vyvařené v igelitovém čistém sáčku – […]

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna
12 Kvě

Důležité informace pro rodiče

Vážení rodiče, prosím, přečtěte si následující důležité informace   Vycházíme z platného Metodického pokynu MŠMT pana ministra Roberta Plagy: „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020“, přiložen v originále níže.   Veškerá opatření a ustanovení, vycházející z Dokumentu MŠMT, jsou v rámci pravidel neměnným rozhodnutím ředitele školy. Proto jakékoli porušení a nedodržování těchto zásad je důvodem k nevpuštění žáka […]

Základní škola Mateřská škola Školní jídelna