Jídelna

Školní kuchyně s výdejnou obědů nabízí našim žákům zdravé stravování v útulné jídelně. Jídelníčky jsou tvořeny na základě výživových norem spotřebního koše. Tyto normy jsou obsaženy ve vyhlášce 107/2005 Sb. Zavedený časový harmonogram výdeje obědů zajišťuje, že se žáci základní a mateřské školy pravidelně v jídelně střídají. Spolupracujeme s ověřenými dodavateli potravin a snažíme se do jídelníčku zařadit regionální a tradiční pokrmy. Též po domluvě s vedoucí kuchařkou mohou vyučující s žáky využít prostor školní jídelny k přípravě svátečních pokrmů v projektovém vyučování.