Jídelna

Školní kuchyně s výdejnou obědů nabízí našim žákům zdravé stravování v útulné jídelně. Jídelníčky jsou tvořeny na základě výživových norem spotřebního koše. Tyto normy jsou obsaženy ve vyhlášce 107/2005 Sb. Zavedený časový harmonogram výdeje obědů zajišťuje, že se žáci základní a mateřské školy pravidelně v jídelně střídají. Spolupracujeme s ověřenými dodavateli potravin a snažíme se do jídelníčku zařadit regionální a tradiční pokrmy. Též po domluvě s vedoucí kuchařkou mohou vyučující s žáky využít prostor školní jídelny k přípravě svátečních pokrmů v projektovém vyučování.

 

Řád školní jídelny

Vážení rodiče,

Školní jídelna umožní odběr obědu (za dotovanou cenu) v rámci školního stravování žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem. Strava bude vydávána pouze do jídlonosičů  před hlavním  vchodem do budovy školy. Vždy od 12:15 do 12:45 hodin. Též je nutné odběr obědu nahlásit předem telefonicky na tel. čísle 377 992 122