Školní družina

Školní družina v naší škole má jedno oddělení a nabízí žákům mnoho různorodých aktivit, například propojení tematického plánu družiny s projektovým vyučováním, příprava na výuku či příprava na různé sportovní a vědomostní soutěže. Herní činnosti a část zájmových kroužků se odehrávají v kmenové třídě 1. a 2. ročníku. Školní družina pravidelně navštěvuje i tělocvičnu a školní hřiště. Školní družina poskytuje žákům zázemí a zájmové vzdělávání v čase od 11:10 hod. – 16:00.

Vnitřní-řád-školní-družiny-šk.-r.-2020-2021 doc