Školní družina

Školní družina v naší škole má jedno oddělení a nabízí žákům mnoho různorodých aktivit, například propojení tematického plánu družiny s projektovým vyučováním, příprava na výuku či příprava na různé sportovní a vědomostní soutěže. Herní činnosti a část zájmových kroužků se odehrávají v kmenové třídě 1. a 2. ročníku. Školní družina pravidelně navštěvuje i tělocvičnu a školní hřiště. Školní družina poskytuje žákům zázemí a zájmové vzdělávání v čase od 11:10 hod. – 15:30 hod. Rodičům taktéž vyjde vstříc naše mateřská škola, do které žáci po 15.30 hodině docházejí a mohou zde pobýt až do 16 hodin.

Vnitřní-řád-školní-družiny-šk.-r.-2020-2021 doc