Zápis do 1. třídy

Na základě nových pokynů MŠMT k organizaci zápisů k povinné školní docházce aktualizujeme uvedené informace. Vzhledem k současné epidemiologické situaci proběhne pouze formální část, která se koná bez osobní přítomnosti dětí ve škole. 

K zápisu je nutné dodat (platí i pro děti s odloženou školní docházkou):

 1. Žádost o přijetí
  Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2021-2022
 2. Zápisní list
  Zápisní list pro školní rok 2021/2022

 

Tiskopisy výše uvedené + kopii rodného listu dítěte zašlete poštou či osobně předejte (vhoďte do schránky umístěné u hlavního vchodu do budovy školy) nejpozději do 5. 4. 2021.

 

Budete-li žádat o odklad zahájení povinné školní docházky, je nutné ještě dodat:

 1. Žádost o odklad
  Žádost o odklad 2021-2022
 2. Zprávu z vyšetření PPP
 3. Doporučení lékaře (postačí dětský lékař)

Obě doporučující vyjádření (PPP a lékař) je pak nutné dodatečně doručit škole nejpozději do 31. května 2021.

 

V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte email školy: zs-chvalenice@volny.cz