Prvouka, přírodověda, vlastivěda

Omlouvám se za komplikace s dokumenty, vkládám vše do příštího týdne.

 

PRV 3. ročník

Přírodní společenství – les

Přírodověda 4. ročník

http://rysava.websnadno.cz/Prirodoveda.html

– opakování z webu – přírodovědná část (Jarní byliny, Polní plodiny a plevele)

Vlastivěda 4. ročník 

https://skolakov.eu/vlastiveda-4-trida

– opakování z webu – vlastivědná část (Přemyslovci, Vznik Českého království)

Přírodověda 5. ročník

Nervová + rozmnožovací

Vlastivěda 5. ročník 

Z poddaného občan