ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Zápis do 1. třídy se koná 6. dubna 2020

Zapisují se děti narozené 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 a děti starší s odkladem školní docházky.

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy lze udělit odklad povinné školní docházky (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát učitelka mateřské školy, dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy.

Tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky obdržíte v MŠ nebo si je můžete stáhnout na našich stránkách.

U  zápisu do ZŠ je nutné doložit:

–   rodný list dítěte

–   občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště

–   zápisní dotazník

–   žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
popřípadě žádost o odklad školní docházky (+ doporučení PPP + doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa)

Desatero pro rodiče

Zápisní lístek 2020-2021

Žádost o odklad 2020 – 2021

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2019-2020