Zápis do 1. ročníku školního roku 2021-2022

Zápis pro školní rok 2021

Žádost o odklad 2021- 2022

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2021-2022Desatero pro rodiče_Optimized

 

 

 

 

 

Zapisují se děti narozené 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015 a děti starší s odkladem školní docházky.

Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Zápisní dotazník si můžete stáhnout níže.

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy lze udělit odklad povinné školní docházky (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát učitelka mateřské školy, dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy.

Jestliže budou rodiče žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok, musí předložit písemnou žádost v  době zápisu nejpozději do 30. dubna 2021. Žádost musí být doložena doporučením školského poradenského zařízení (PPP) + doporučením odborného lékaře (nebo klinického psychologa).