Vánoční besídka

Dne 15. prosince proběhla vánoční besídka v sále Restaurace Na Radosti ve Chválenicích.
Nejprve se jeviště rozzářilo sluníčky a mráčky. Děti z mateřské školy se svými učitelkami Markétou Nachtmanovou a Kateřinou Bartoňovou nacvičily úžasné vystoupení, které roztleskalo celý zaplněný sál.Poté se zde odehrála pohádka Ať žijí duchové, kterou zahráli zkušení „herci“ ze základní školy.I toto představení mělo úspěch. Žáci nacvičovali pod vedením paní učitelky Oldřišky Janečkové, pečlivě se připravovali, a ač jim občas nemoc ztěžovala práci, nakonec zvládli vše na výbornou. Na závěr besídky zazněly vánoční koledy v podání žáků školy s doprovodem učitelky Janečkové na kytaru. Součástí besídky byl i prodejní Vánoční jarmark, kde si mohli všichni, kdo vystoupení navštívili, zakoupit výrobky žáků, které s dětmi vyráběla paní učitelka Šárka Otcová na hodinách pracovní výchovy a kroužku Šikovných ručiček.

Fotogalerie