Prosinec

Poslední měsíc v roce jsme začali  Vánoční besídkou ve zdejším kulturním sále, sešlo se zde mnoho rodičů, příbuzných i přátel školy. Děti z MŠ sehrály představení “ Tiše, tiše, les vypráví…“, v němž se to hemžilo houbami a houbaři ☼

Žáci ZŠ se letos představili v půvabné pohádce o nemocné princezně Zubejdě, kterou úspěšně vyléčil mladý loupežník  Lotrando. Obě představení měla veliký úspěch u publika.

Na závěr představení si všichni mohli zazpívat pár tradičních koled.

Komu se zdálo, že je koled málo, mohl navštívit vystoupení pěveckého kroužku v místním kostele, který pod vedením p. uč. Janečkové a ve spolupráci p. Liškové, p. uč Pouskové M. a malých muzikantů zdejší školy, připravil pásmo koled lidových i umělých a upravených.

Během adventního času si ve škole děti vyzkoušely výrobu dárečků, mnoho jich prodaly na prodejní výstavce, vyzkoušely si uplést vánočky a dozvěděly se mnoho informací o Vánocich  a Ježíškovi – děti ve škole pracovaly na obsáhlém školním projektu a při společných pravidelných hodinách s malými kamarády z mateřské školy předávaly informace dál.

Ježíšek nezapomněl na nikoho a tak 16.12 dorazil do školky a 19.12. i do školy.