MŠMT vyhlásilo dny volny 21. a  22. Prosince 2020

Dny 21. a 22. prosinec 2020 jsou vyhlášeny MŠMT jako dny boje proti covidu. O tyto dva dny se tedy dle vyjádření ministra školství prodlužuje volno, které souvisí s vánočními svátky. Žáci mají usnesením vlády ČR ze dne 14. 12. zakázánu osobní přítomnost, žádná výuka a ani školní družina v tyto dny z výše uvedených důvodů nemůže probíhat. Rodiče dětí do deseti let věku budou po tyto dny moci čerpat ošetřovné. Pokud rodiče budou žádat o ošetření člena rodiny, škola nevystavuje potvrzení, je třeba vyplnit Žádost o ošetřovné, kterou stáhnete na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

 

MŠMT Opatřením č.j.: MŠMT-45767/2020-1 ze dne 15. 12. 2020 v rámci odlišnosti organizace školního roku stanovilo dny 21. a 22. 12. 2020 jako volné dny, tzn., že žáci ZŠ,  a ZUŠ se nebudou distančně vzdělávat.

Žákům se v těchto dnech stravování neposkytuje