Informace o provozu ZŠ a MŠ Chválenice od 4.1.2020

Ministerstvo školství vydalo pokyny k provozu škol po Vánocích, tyto pokyny jsou platné do neděle 10. ledna.

priloha_856047279_0_Informace

Provoz MŠ beze změny.

Provoz 1.a 2. ročníku  bude probíhat v prezenční formě za dodržení stanovených  hygienických podmínek.

Vstup do budovy pro žáky 1. a 2. ročníku je povolen v čase od 7,20 do 7,30 hod pouze s rouškou, bez ochrany nosu a úst je vstup do školy zakázán, stejně jako vstup třetích osob. Žáci mají roušku po celou dobu pobytu ve škole a v nejbližším okolí. (Rodiče vybaví žáky náhradními rouškami ve sterilním sáčku). Pitný režim není zajištěn, děti si nosí své pití i svačinu.

Po celou dobu pobytu ve škole žák používá pravidelně desinfekci a dodržuje nařízená hygienická pravidla.

Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.

Provoz jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci a zaměstnanci školy  si mohou stravu odebrat po předchozím telefonickém  objednání pouze ve vymezených časech. Obědy budou vydávány mimo objekt do jídlonosičů apod.
Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace
stravy.

Pro ostatní žáky  – 3.,4. a 5. ročníku je povinné vzdělávání distančním  způsobem.

Rozvrh hodin. od 4.1. 2021docx

připojení – SKYPE

Nadále nabízíme zapůjčení PC (bez klávesnice, myši, monitoru) – připravíme „Dohodu o výpůjčce“.

Vypracované úkoly a zadání odevzdávají žáci podle pokynu učitelů  na školní e-mail:

zs-chvalenice@volny.cz 

Práci žáka v rámci distanční výuky může vyučující hodnotit.