Důležité upozornění

Vzhledem k množícím se případům náhlé nevolnosti u žáků – zde k dispozici informace pro rodiče žáků

Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních
onemocnění v průběhu pandemie COVID19 – určeno pro školy
a školská zařízení a zákonné zástupce dítěte (rodiče)

Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách_