Důležité informace pro rodiče žáků ZŠ a MŠ Chválenice

Vážení rodiče,
vzhledem k velkému zájmu z vaší strany o umístění dětí ve škole od 25.5.2020, uvažujeme o prodloužení pobytu dětí v odpolední skupině.
Oběd ani pitný režim z hygienických a personálních podmínek ovšem nebude zajištěn a je nutné, aby dítě bylo vybaveno dostatkem jídla  i pití, bude -li zůstávat i na odpolední část, dále dvě roušky – sterilní a vyvařené v igelitovém čistém sáčku – celkem tedy 4 na den.

Vzhledem k nařízení Metodického pokynu MŠMT, který jste již všichni obdrželi, musíme zachovat rozestupy a počty dětí ve skupinách a důležité dané hygienické podmínky, které je nutné dodržet, jak jsou dané. Podle daných nařízení se do jedné učebny se vejde maximálně 7 dětí a do druhé maximálně 6 dětí, aby se dodržely dané rozestupy.
A proto budou přednostně umisťovány děti do dopoledních a zároveň ty samé do odpoledních skupin na základě věkových kritérií. Přednostně tedy budou brány mladší ročníky.

Odpolední pobyt v MŠ nebude zajištěn z důvodu nemožnosti dodržení hygienických podmínek (spaní, stravování).