Kontakt
ZŠ a MŠ Chválenice Chválenice 31
332 05 Chválenice

Tel.: 377992122
E-mail: zs-chvalenice@volny.cz

škola 2011

PostHeaderIcon Kocour v botách

19. dubna jsme navštívili Novou scénu Velkého divadla v Plzni.Při vstupu do budovy na nás dýchla atmosféra opravdového divadla. Představení Kocoura v botách se nám velice líbilo. Spolu s  dospělými  i malými herci  zdejšího divadla a se sborem mladých zpěváků a zpěvaček jsme pronikli do pohádky o kocourovi, který pomohl chudému ševci k bohaté francouzské princezně.

PostHeaderIcon ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis do 1. ročníku

Základní školy a mateřské školy Chválenice

Dne 11.4.2017 proběhl na ZŠ a MŠ Chválenice zápis do 1. ročníku.

Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání do ZŠ a MŠ Chválenice od školního roku 2017/2018  do 1. ročníku.

Děti jsou uvedeny pod registračními čísly, která zákonní zástupci obdrželi při zápisu.

1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

6/2017

7/2017

8/2017

9/2017

11/2017

12/2017

13/2017

14/2017

15/2017

Přijatým uchazečům nebudeme rozhodnutí o přijetí v písemné podobě doručovat, dnem zveřejnění se považuje rozhodnutí za oznámené.

_______________________________________________________________________________________________________

Rodiče, kteří si budou přát pro své dítě odklad školní docházky, předloží do 30.4.2017 spolu s žádostí o odklad školní docházky také doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bude rodičům předáno až po předložení těchto dokumentů. Pokud nebude ve stanoveném termínu doloženo škole doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a doporučující stanovisko odborného lékaře (pediatra), bude žádost o odklad školní docházky zamítnuta.

Ve Chválenicích 20.4.2017

Mgr. Zdeňka Hiclová, ředitelka školy

PostHeaderIcon ZÁPIS DO CHVÁLENICKÉ MÁLOTŘÍDKY

ZÁPIS DO CHVÁLENICKÉ MÁLOTŘÍDKY

V úterý 11. dubna 2017. se uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku naší školy. Ve škole, která se proměnila v království koček, čekalo na malé předškoláky kočičí tvoření. Pomocí her ztratily děti ostych ze školy a bez větších problémů potom komunikovaly i s učiteli. Všechny děti, se snažily u zápisu ukázat, co už umí a dovedou. K zápisu přišlo 15 dětí. Většina dětí byla z naší mateřské školy a školu velmi dobře znaly. Hru na školu si totiž vyzkoušely už v pátek, kdy si prvňáčci a druháčci zahráli na učitele a mateřáčky na zápis připravili.

Výuka na naší škole probíhá trochu netradičním způsobem, snažíme se měnit zažité stereotypy. Do výuky zařazujeme didaktické hry a projektové vyučování. Výuka je založena na aktivitě, tvořivosti, spolupráci a samostatné práci žáků. Díky dosaženému stupni samostatnosti dětí se učitel může věnovat slabším, nebo naopak talentovaným dětem. Ve škole ctíme tradice a staré zvyky. Společně slavíme Vánoce, Velikonoce, Den matek, Den Země, Den dětí, loučíme se s páťáčky a pasujeme prvňáčky na čtenáře.

Budoucí prvňáčkům nabízíme i nadstandardně vybavené třídy, rodinné prostředí a velmi dobré hodnocení Českou školní inspekcí.

I když si neustále klademe otázky, zdali to všechno stojí za tu námahu, zkoušíme, hledáme. Proč? Proč se tu a tam pouštět do něčeho nového, efektivnějšího? Proč hledat a měnit? Protože skutečný život za dveřmi školy se neustále mění. A na nás je, abychom s ním drželi krok. Odměnou je nám vědomí, že naše děti na nových školách si vedou dobře, nemají problémy s prospěchem ani chováním.

Přejeme budoucím prvňáčkům, aby se jim na naší škole líbilo a dařilo!

Mgr. Zdeňka Hiclová

ředitelka školy

Rodiče, kteří si budou přát pro své dítě odklad školní docházky, předloží do 30.4.2017 spolu s žádostí o odklad školní docházky také doporučení příslušného školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře. Rozhodnutí o odkladu školní docházky bude rodičům předáno až po doložení těchto dokumentů. Pokud nebude ve stanoveném termínu doloženo škole doporučující stanovisko školského poradenského zařízení a doporučující stanovisko odborného lékaře (pediatra), bude žádost o odklad školní docházky zamítnuta.

PostHeaderIcon ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Základní škola a mateřská škola Chválenice oznamuje,

že zápis dětí do MŠ pro školní rok 2017/2018 se uskuteční 2. května 2017 od 12.00 h do 16.30 h.

Od 18.dubna 2017 si rodiče vyzvednou v MŠ tiskopisy potřebné pro přijetí dítěte nebo si je stáhnou na webových stránkách školy.

V den zápisu 2. května 2017 předají rodiče vyplněné přihlášky vedoucí učitelce MŠ.

K zápisu přinesou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Současně  v den zápisu proběhne den otevřených dveří.

Prohlédnete si školu, kterou bude navštěvovat vaše dítě.

Srdečně vás zvou učitelky mateřské školy

Evidenční list 2017

Žádost o přijetí dítěte 2017

PostHeaderIcon VYNÁŠENÍ MORANY

V úterý 21. března se naše škola tradičním způsobem rozloučila se zimou vynesením Morany. Počasí nebylo slunečné, ale měli jsme štěstí, že nás cestou neprovázel déšť. Cestu jsme si zpříjemnili jarními písněmi, říkankami a básničkami. Nálada mezi dětmi byla veselá a všichni se těšili, až Morana přistane v místním rybníku. Paní učitelka Janečková se chopila důležitého úkolu a za odpočítávání přítomných hodila Moranu do rybníka. Cestou zpátky do školy jsme si všímali prvních znaků jara a těšili se na zlepšující počasí.

PostHeaderIcon ZDRAVÉ ZOUBKY

V úterý 14. března proběhla v naší škole beseda na téma zdravé zoubky. Navštívil nás tým studentů stomatologie, kteří nám po velké přestávce věnovali svůj čas a zahrnuli nás informacemi o správné péči o své zuby. Dozvěděli jsme se, jak o zoubky pečovat, jakých chyb se vyvarovat v oblasti čištění zubů a také, jak se zaměřit na prevenci proti zubnímu kazu. Na konci besedy si obě třídy zkusily svými zubními kartáčky správné čištění zubů, i na zapomnětlivce byli školitelé vybaveni a zapůjčili jim velkou zubní protézu, společně s velkým zubním kartáčkem a tak si mohli všichni natrénovat správné držení zubního kartáčku a hlavně správné tahy při čištění zubů. Když nám zbývalo pár minut do konce vyučování, tvořili jsme propagační plakát, zaměřený na prevenci proti zubnímu kazu, který jsme pak všichni společně dotvořili ve školní družině. Žáci prvního a druhého ročníku obdrželi dárkové taštičky, ve kterých se skrýval zubní kartáček společně se zubní pastou, přesýpací hodiny na měření času čištění zubů a žvýkačky. Všichni také dostali nálepky a letáčky zaměřené na zdravé zoubky.

PostHeaderIcon MAŠKARNÍ PLES VE ŠKOLE

V pátek 3. března si žáci již od časného rána špitali, za jakou masku půjdou po velké přestávce na maškarní ples. Po přeměně tělocvičny na taneční parket, jsme mohli spatřit mnoho krásných masek jako například piráty, ježibabu, indiánku, robota, včelaře, králíčka, rybáře, včelku a mnoho dalších krásně vytvořených masek. Zábavou nás provázeli tři tanečnice Čuču, Fufu a Žužu. Maškary se zúčastnily mnoho soutěží, kde sbíraly za odměnu bonbony. Nejzábavnější soutěž byla poslepu obout do vlastních přezůvek ostatní maškary. Samozřejmě to bylo složité, ale kovář společně se včelařem se úkolu chopili s chutí a statečně. Dále byl uspořádán tanec ve dvojicích, kde si maškary musely udržet balonek mezi čely. Následovala hra židličková, která měla svého vítěze indiána. Maškarní bál ukončila soutěž chytání balonku do síťky na motýly. Dopoledne bylo velice povedené, žáci na společenskou akci byli dobře připraveni a určitě se nemohou dočkat, za jakou masku půjdou příští školní rok.

PostHeaderIcon ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

Zdravé stravování

Měsíc únor jsme věnovali zdravé výživě. Zaměřili jsme se na pestrost jídelníčku, pravidelnost stravování a v neposlední řadě jsme řešili potravinovou pyramidu, která znázorňuje vhodnost konzumace jednotlivých potravin. Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, kdy každý druhý týden obdrží žák prvního stupně ovoce či zeleninu v určitém množství. U žáků je tento projekt velice oblíben. Otázkou je, jestli sami zaručeně rozpoznají zdravou potravinu a s chutí ji snědí. V projektu jsme se zaměřili na sestavení zdravého jídelníčku, také jsme nakreslili talíř zdravého oběda a v hodině pracovních činností jsme si vytvořili zdravou svačinu. Na výběr bylo celozrnné pečivo, žervé, sýr a několik druhů zeleniny. Tento projekt se zaměřil na hodnocení stravování ve školní jídelně, kdy žáci prvního stupně hodnotili kvalitu a pestrost jídel pomocí dotazníkového šetření. Žáci se seznámili se složením jednotlivých potravin a mohli jsme vyvrátit tvrzení, že tvaroh je vyroben z mouky J Samozřejmě, jak se správně stravovat se člověk učí celý život a když se z dítěte stane dospělý člověk, jede si v zajetých návycích, které mu vytvořila rodina a škola. Do projektu byly zařazeny výukové materiály získané na školení ZDRAVÍ 2020 a ZDRAVÁ 5.

Dotazníkové šetření – zdravá strava

Školní jídelna dotazník

PostHeaderIcon Techmania

Techmania 21.února

V úterý 21. února jsme se vydali do Techmania Science center v Plzni.

Hned na úvod na nás čekalo promítání 3D filmu o sluneční soustavě. Navštívili jsme některé planety – např. Venuši, Saturn, přistáli jsme na Měsíci a pak nás to zavedlo až do jiné sluneční soustavy mimo naší galaxii

Po skončení projekce jsme si  prohlédli  spoustu interaktivních exponátů, naši kamarádi z mateřské školy shlédli  show, viděli jsme  staré lokomotivy a trolejbus. Hrou jsme se učili o přírodních i fyzikálních  zákonech, vyzkoušeli jsme rychlou jízdu na rotopedu a kontrolovali jsme si svůj tep, veslovali jsme na lodičce,, seznamovali se s historii průmyslu a techniky, někteří chlapci se déle zdrželi u modelu bagru.

Na závěr naší návštěvy v tomto technickém centru, jsme se opět odebrali na promítání 3D filmu tentokrát na téma „Horská lesní příroda“. Najednou jsme se ocitli v lese, šuměl zde potůček, létaly sovy a kapradí a mech byly tak blízko nás, že nám film navodil velmi příjemnou atmosféru letního stráveného dne v přírodě.

PostHeaderIcon ZIMNÍ RADOVÁNKY

Zimní radovánky

V pátek 6.1. jsme se tradičně rozloučili s vánočním časem za zpěvu tří králů. Kašpar, Melichar a Baltazar společně s žáky třetí, čtvrté a páté třídy přiblížili mladším spolužákům tento zvyk.

Po velké přestávce, jsme se vydali k místnímu rybníku užít zimního času a zasněžených strání. Nasedli jsme na lopaty, boby a už se mohly konat závody o nejrychlejší jízdu. Zimní radovánky se náramně povedly, všichni žáci byli teple oblečeni, tak si mohli sníh naplno užít.

Doufáme, že nám sníh dlouho vydrží.

Kalendář
Duben  2017
Po Út St Čt So Ne
   
  1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Náhodné fotografie
dsc01579 cimg6159 dsc01382 dsc00972
Hledat
TOPlist