Kontakt
ZŠ a MŠ Chválenice Chválenice 31
332 05 Chválenice

Tel.: 377992122
E-mail: zs-chvalenice@volny.cz

škola 2011

PostHeaderIcon MAŠKARNÍ PLES VE ŠKOLE

V pátek 3. března si žáci již od časného rána špitali, za jakou masku půjdou po velké přestávce na maškarní ples. Po přeměně tělocvičny na taneční parket, jsme mohli spatřit mnoho krásných masek jako například piráty, ježibabu, indiánku, robota, včelaře, králíčka, rybáře, včelku a mnoho dalších krásně vytvořených masek. Zábavou nás provázeli tři tanečnice Čuču, Fufu a Žužu. Maškary se zúčastnily mnoho soutěží, kde sbíraly za odměnu bonbony. Nejzábavnější soutěž byla poslepu obout do vlastních přezůvek ostatní maškary. Samozřejmě to bylo složité, ale kovář společně se včelařem se úkolu chopili s chutí a statečně. Dále byl uspořádán tanec ve dvojicích, kde si maškary musely udržet balonek mezi čely. Následovala hra židličková, která měla svého vítěze indiána. Maškarní bál ukončila soutěž chytání balonku do síťky na motýly. Dopoledne bylo velice povedené, žáci na společenskou akci byli dobře připraveni a určitě se nemohou dočkat, za jakou masku půjdou příští školní rok.

PostHeaderIcon ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

AKTUALITY

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná

v úterý 11.dubna 2017 od 13 do 17 hodin v budově školy.

Povinně se k zápisu dostaví děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti starší s odloženou školní docházkou.

Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Dotazník k zápisu obdržíte v MŠ Chválenice nebo si je můžete stáhnout níže.

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy lze udělit odklad povinné školní docházky (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát učitelka mateřské školy, dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy.
Jestliže budou rodiče žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok, musí předložit písemnou žádost nejpozději do 30. dubna 2017. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
Tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky obdržíte v MŠ Chválenice, u zápisu nebo si je můžete stáhnout níže. K vyšetření v PPP se musíte objednat.

Rodiče dětí, které navštěvují MŠ Chválenice, dostanou všechny potřebné dokumenty přímo ve školce. Zároveň se zapíší na zápis do časového harmonogramu, který bude též k dispozici v MŠ. V minulých letech se nám velmi osvědčil – rodiče s dětmi přicházeli na zápis průběžně a nemuseli čekat delší dobu.
Rodiče dětí, které nechodí do MŠ Chválenice, ale patří nebo budou patřit spádově do naší školy (Chválenice, Želčany, Chouzovy, Nezbavětice) a přijdou k zápisu, si mohou potřebné dokumenty stáhnout – viz níže. Budeme rádi, pokud se nám včas ozvete

(zs-chvalenice@seznam.cz), kdy přijdete k zápisu, abychom Vás zapsali do časového harmonogramu.

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
-  dotazník k zápisu
-  žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
-  případně žádost o odklad školní docházky a doporučení PPP a  doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pokud již máte

Dotazník k zápisu 2017-2018

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2017-2018

Žádost o odklad školní docházky 2017 – 2018

Jiráskův-Kernův dotazník k zápisu 2017

Jak pomoci dětem

Informace k zápisu 2017

PostHeaderIcon ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ

Zdravé stravování

Měsíc únor jsme věnovali zdravé výživě. Zaměřili jsme se na pestrost jídelníčku, pravidelnost stravování a v neposlední řadě jsme řešili potravinovou pyramidu, která znázorňuje vhodnost konzumace jednotlivých potravin. Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol, kdy každý druhý týden obdrží žák prvního stupně ovoce či zeleninu v určitém množství. U žáků je tento projekt velice oblíben. Otázkou je, jestli sami zaručeně rozpoznají zdravou potravinu a s chutí ji snědí. V projektu jsme se zaměřili na sestavení zdravého jídelníčku, také jsme nakreslili talíř zdravého oběda a v hodině pracovních činností jsme si vytvořili zdravou svačinu. Na výběr bylo celozrnné pečivo, žervé, sýr a několik druhů zeleniny. Tento projekt se zaměřil na hodnocení stravování ve školní jídelně, kdy žáci prvního stupně hodnotili kvalitu a pestrost jídel pomocí dotazníkového šetření. Žáci se seznámili se složením jednotlivých potravin a mohli jsme vyvrátit tvrzení, že tvaroh je vyroben z mouky J Samozřejmě, jak se správně stravovat se člověk učí celý život a když se z dítěte stane dospělý člověk, jede si v zajetých návycích, které mu vytvořila rodina a škola. Do projektu byly zařazeny výukové materiály získané na školení ZDRAVÍ 2020 a ZDRAVÁ 5.

Dotazníkové šetření – zdravá strava

Školní jídelna dotazník

PostHeaderIcon Techmania

Techmania 21.února

V úterý 21. února jsme se vydali do Techmania Science center v Plzni.

Hned na úvod na nás čekalo promítání 3D filmu o sluneční soustavě. Navštívili jsme některé planety – např. Venuši, Saturn, přistáli jsme na Měsíci a pak nás to zavedlo až do jiné sluneční soustavy mimo naší galaxii

Po skončení projekce jsme si  prohlédli  spoustu interaktivních exponátů, naši kamarádi z mateřské školy shlédli  show, viděli jsme  staré lokomotivy a trolejbus. Hrou jsme se učili o přírodních i fyzikálních  zákonech, vyzkoušeli jsme rychlou jízdu na rotopedu a kontrolovali jsme si svůj tep, veslovali jsme na lodičce,, seznamovali se s historii průmyslu a techniky, někteří chlapci se déle zdrželi u modelu bagru.

Na závěr naší návštěvy v tomto technickém centru, jsme se opět odebrali na promítání 3D filmu tentokrát na téma „Horská lesní příroda“. Najednou jsme se ocitli v lese, šuměl zde potůček, létaly sovy a kapradí a mech byly tak blízko nás, že nám film navodil velmi příjemnou atmosféru letního stráveného dne v přírodě.

PostHeaderIcon ZIMNÍ RADOVÁNKY

Zimní radovánky

V pátek 6.1. jsme se tradičně rozloučili s vánočním časem za zpěvu tří králů. Kašpar, Melichar a Baltazar společně s žáky třetí, čtvrté a páté třídy přiblížili mladším spolužákům tento zvyk.

Po velké přestávce, jsme se vydali k místnímu rybníku užít zimního času a zasněžených strání. Nasedli jsme na lopaty, boby a už se mohly konat závody o nejrychlejší jízdu. Zimní radovánky se náramně povedly, všichni žáci byli teple oblečeni, tak si mohli sníh naplno užít.

Doufáme, že nám sníh dlouho vydrží.

PostHeaderIcon Předvánoční zpívání

19. prosince  se školáci s paní učitelkou Janečkovou, jako už tradičně v tento předvánoční čas, představili s pásmem koled a vánočních písní v místním kostele ve Chválenicích. Díky nemocem v dětském kolektivu vypadla na poslední chvíli nečekaně spousta zpěváčků, jejich sóla museli narychlo převzít jejich spolužáci a ti to zvládli na výbornou. Zazněly zde  koledy lidové i umělé, známější  i méně známé. Potěšilo nás, že  se přišli podívat nejen rodiče a prarodiče, ale i místní občané.

PostHeaderIcon VÁNOČNÍ NADÍLKA

Vánoční nadílka pro zvířátka a děti

Ve středu po velké přestávce se žáci spolu s paními učitelkami vydali ke krmelci do místního lesa. Zvířátka se mohla těšit na dobroty, které v krmelci vytvořily opravdu bohatou vánoční nadílku, v podobě sena, jablíček, mrkví, kaštanů a mnoho dalších dobrot. Těsně před obědem, když se vraceli všichni zdárně z vykonaného dobrého skutku zpět do školy, našli ve škole první třídu zamčenou a klíč jakoby se do země propadl. Nakonec Kristýnka z druhé třídy objevila klíč v dřevěném betlémě, který zdobí naší školu a mohla třídu odemknout. Na všechny čekala nadílka od Ježíška, který zanechal pod stromečkem mnoho dárků, které žákům udělaly obrovskou radost. Děkujeme Ježíškovi.

PostHeaderIcon VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÁNOČNÍ  BESÍDKA

Jako každoročně děti naší školy a školky pro rodiče, prarodiče a všechny občany Chválenic nacvičily vánoční představení a vyrobily dárky do vánočního jarmarku. Děti z mateřské školy si připravily medvědí párty a školáci módní přehlídku. Na závěr si děti s paní učitelkou Janečkovou zazpívaly při kytaře známé i neznámé vánoční písně. Všem dětem se vystoupení moc povedlo a rodiče je odměnili dlouhým potleskem. Od pana starosty děti dostaly jako poděkování něco na zub a paní učitelky malou kytičku.

Jarmark se také povedl, děti prodaly téměř všechny výrobky a vydělané korunky použijí na nákup výtvarného materiálu a odměny.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, RADOSTI A LÁSKY.

Děti a zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Chválenice

PostHeaderIcon ČERTÍ ŠKOLA

Čertí škola

V pondělí se naše škola proměnila ve školu čertí. Celé dopoledne se všude proháněli malí čerti a čertice. Rozvrh hodin byl také čertovský. První hodina válení, následovala hodina brblání, škrabání a kouzlení, museli jsme také přikládat pod kotel. Učili jsme se po čertovsku hlásit o slovo a dostat se z pekelce do pekelce. Čertíci se také vydali do světa lidí a sčítali jejich hříchy. Nejpůvabnější výpravu čertů do světa lidí jsme zažili tehdy, když čerti měli za úkol na zemi sebrat všechna ošklivá a smradlavá slova a přinést je do pekla, abychom s nimi mohli přiložit do kotle. Protože se všichni čerti při hodinách pěkně váleli, škrabali a brblali, tak jim o velké přestávce Luciferka společně s Andělkou rozdaly vitamíny pro zdraví.

Po obědě nás překvapila svojí návštěvou paní policistka, která přinesla pohádkovou knížku a předčítala nám poučné policejní pohádky. My jsme spokojeně poslouchali na koberci a mohli jsme sdělovat paní policistce, jaké máme znalosti ohledně naší bezpečnosti. Paní policistka nás po přečtení třech pohádek velice pochválila, co všechno známe a za odměnu nám nechala ve školní družině krásné omalovánky spolu s pohádkovou policejní knížkou.

PostHeaderIcon PRVNÍ POMOC

V pátek 11.11.2016 k nám přijela paní záchranářka se Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Přihlásili jsme se totiž do projektu  „První pomoc pro prvňáčky aneb Když nám medvědům někdo stůně“. Všichni jsme si prakticky vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc, když dojde k zástavě dechu, když se řízneme, když si něco zlomíme a když dojde ke krvácení. Naučili jsme se – Kdy a Jak správně volat záchrannou službu.

Kalendář
Březen  2017
Po Út St Čt So Ne
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Náhodné fotografie
dsc01377 cimg6338 dsc01189 dsc00984
Hledat
TOPlist