Kontakt
ZŠ a MŠ Chválenice Chválenice 31
332 05 Chválenice

Tel.: 377992122
E-mail: zs-chvalenice@volny.cz

škola 2011

PostHeaderIcon DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ V BLOVICÍCH

Ve středu 15. června jsme si po roce zopakovali jízdu na kole na dopravním hřišti v Blovicích. Žáci pátého ročníku zdárně ukončili test o dopravních pravidlech a získali řidičský průkaz pro cyklisty. Počasí nám ze začátku moc nepřálo, proto jsme začali s teorií o dopravních pravidlech v učebnách. Nakonec se přece jen rozjasnilo, kolem 10 přestalo pršet, proto jsme mohli nasednout na kola, nasadit si přilbu a rozjet to na dopravním hřišti. Pan instruktor kontroloval, jestli zvládáme jízdu zručnosti bez chyb a vždy nás včas na vzniklé chyby upozornil.

PostHeaderIcon BESEDA S POLICIÍ ČR

Pracují pro policii myši??

Tak s touto otázkou nás překvapila paní policistka, která nás navštívila v úterý 8. června. Přijela k nám z policejní stanice a seznámila nás s užitečnými informacemi, například, jak naše policie pracuje, jaká je prevence proti šikaně, či jak se zachovat v krizových situacích. Samozřejmě pro policii pracují jediná zvířátka a to psi, jelikož na myši by nikdo uniformy šít nechtěl. Beseda se nám moc líbila a na konci jsme si mohli sednout do stříbrného služebního auta Policie české republiky a zapnout houkačku.

PostHeaderIcon SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2015-2016

SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

ROZLOUČENÍ S ŽÁKY 5. ROČNÍKU

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE

SE USKUTEČNÍ

28.6.2016 v 16.00

v tělocvičně ZŠ a MŠ Chválenice

Zveme rodiče, prarodiče a příznivce školy

PostHeaderIcon Karel IV. ve škole

Celoroční projekt máme letos zaměřený na život a dílo nejslavnějšího panovníka na českém trůně Karla IV., proto jsme s nadšením přijali nabídku divadla Pod čepicí s představením k výročí 700. narození krále Karla IV s názvem „Po stopách krále Karla“.

Představení se odehrálo v tělocvičně naší školy. Zúčastnili se ho všichni žáčci mateřské i základní školy. Někteří byli zapojeni do jednotlivých scének, snáze se jim pak chápala doba, která pro mnohé z nich může působit až pohádkovým dojmem. Vystoupením provázely dvě herečky převléknuté za slepice, děti si okamžitě získaly a ty se nenásilnou formou seznámily s životem Karla IV.

PostHeaderIcon Cesta do pravěku

Jak jsme byli v pravěku

V pátek 29. dubna jsme se vydali na exkurzi do historie. Nejprve jsme si prošli historické jádro Plzně, prohlédli jsme si pozůstatky hradeb tzv. Nové Plzně z 13. stol., pak jsme obdivovali Katedrálu sv. Bartoloměje na Nám. Republiky a domy, které jej lemují.

Po prohlídce centra města jsme chvátali do Západočeského muzea, kde jsme byli objednáni na výlet do pravěku. Prohlédli jsme si období naší planety, když ještě nežili lidé, ale i období „mamutů“. Paní, která nás expozicí prováděla, nás seznámila s mnoha tvory, kteří dříve žili, ale my bychom se je asi spíše potkat v dnešní době báli. V každém případě se nám putování historií líbilo, a protože exponáty zde vystavené byly pouze vycpané, někteří se s nimi i vyfotili.

PostHeaderIcon Oslava DNE ZEMĚ

Den Země

V minulém týdnu, jsme se snažili co nejvýstižněji oslavit páteční svátek Den Země.  V pondělí na kroužku Šikovných ručiček jsme vytvořili papírový strom, který jsme doplnili přáními, která se týkají přírody, životního prostředí a zvířat. V úterý se všichni školáci vydali do chválenických ulic a příjemnou procházku spojili s úklidem. Sbírali odpadky, které se volně povalovaly po okolí, a na závěr své práce všechny odpadky roztřídili do obecních kontejnerů. Ve čtvrtek jsme se vypravili sázet stromy do místního údolíčka. Žáčci z mateřské školy společně s paními učitelkami připravili pro žáky základní školy stopovačku s úkoly. Když školáci všechny úkoly splnili, došli do cíle. Děti ze školky vyhlížely starší spolužáky pod košatým stromem, a když se konečně dočkaly, mohli se dát všichni společnými silami do práce. Na krásných chválenických  kopcích se nyní tyčí tři mladé lípy srdčité, které pro Zemi a lidstvo zasadila ZŠ a MŠ Chválenice.

Rodiče mohou i v letošním roce psát připomínky k přírodě v obci a okolí na Strom nářků a nadějí v přízemí školy.

PostHeaderIcon ŠIKOVNÍ VYNÁLEZCI

Šikovní vynálezci

V pondělí 7. března jsme na kroužku Šikovné ručičky rozjeli třítýdenní projekt Malí vynálezci, naše třída se proměnila ve výzkumný tým a naše vědecké skupiny si musely lámat hlavu nad nejlepším vynálezem, který by byl prospěšný lidstvu, přírodě či zvířatům. Velice zajímavá výzva pro nás, projekt, který nám napomůže dát volný prostor fantazii a tvoření.

Paní učitelka Matasová nás rozdělila do čtyř týmů po pěti až osmi badatelích. Zadala nám nelehký úkol: ,,Vymyslete něco po lidstvo, jste šikovní, máte fantazii. Zkuste si odpovědět na otázku, co by mohlo být lidem, dětem či zvířatům nápomocné? Plánujte, projektujte a hlavně se ve své skupině správně domlouvejte a rozhodujte. V první řadě se domluvte na nápadu, potom načrtněte vzhled vynálezu a popište na vedlejší papír stručně jeho vlastnosti a materiál, který na výrobu použijete. Na závěr hodiny na formát papíru A1 nakreslete velký prototyp vynálezu a do příštích Šikovných ručiček se pokusíme společnými silami sehnat potřebné díly na výrobku vynálezu.“

Podle vymyšlené předlohy jsme za pomocí vhodně zvoleného materiálu sestavili vynálezy.

Vynález číslo 1 – Vynálezci: Tomáš N., Marcel V., Honza B., Vojta C., Daník R.,

Název vynálezu  – LxL SUPRODUPRO – BRÝLE

Vlastnosti – Tyto speciální brýle umožňují vidět věci přes překážky, dále jsou stále připojené na WIFI, která umožňuje v případě vyskytujícího se nebezpečí přivolat pomoc. Též slouží jako svítilna, v noci díky těmto brýlím vidíme jako ve dne. Velké uplatnění v záchranných službách, při hledání osob v budovách. Senioři a lidé co se pohybují ve večerních hodinách na ulicích či se vyskytnou v nebezpečných situacích a mohou si díky brýlím přivolat pomoc.

Vynález číslo 2 - Vynálezci: Nikola D., Nikola L., Darina K., Kristýnka Š., Majda Š., Viktorka R., Denisa N., Andrea M.,

Název vynálezu – DETEKTOR ZVÍŘECÍ ŘEČI

Vlastnosti – Dekódování zvířecí řeči za pomoci řečového procesoru. Převedení zvířecích zvuků na lidskou řeč. Využití ve zvěrolékařství, farmářství, zoologických stanicích. Pomáhá řešit zdravotní problémy zvířat.

Vynález číslo 3 – Vynálezci: Petr J., Pavel J., Jirka K., Kuba N.,

Název vynálezu – ODOLNÉ AUTO

Vlastnosti – Automobil je vybaven pluhy, pásy, sněžným hrablem. Je zcela pancéřovaný, na střeše má sirénu. Slouží hlavně záchranným službám, pomáhá při zásahu hasících jednotek. Každý stát by měl vlastnit minimálně jeden typ tohoto automobilu.

Vynález číslo 4 – Vynálezci: Kuba K., Fanda H., Kuba K., Tomáš K.,

Název vynálezu – AUTO – NA – NOHÁCH

Vlastnosti – Automobil je vybaven vysokými kovovými konstrukcemi, které jsou polohovací. Díky těmto konstrukcím automobil překoná každou překážku a tím urychlí proces přemístění. Slouží v dopravě, která musí být co nejrychlejší např. převoz raněného člověka čí důležité vojenské operace a mnoho dalších situací, které vyžadují rychlé jednání.

Naše vynálezy jsou ve stádiu zrodu. Jednou o nás uslyšíte v televizních novinách a potkáme se na předávání Nobelovy ceny J

PostHeaderIcon ŠKOLNÍ KARNEVAL

ŠKOLNÍ KARNEVAL

Ve středu 23. března jsme po velké přestávce všichni nasadili masky a šli se bavit na maškarní bál. Žížala Julie v podání paní učitelky Janečkové se postarala o hudbu, která nás celým maškarním provázela a spolu s Kosíkem v podání paní učitelky Matasové připravily zajímavé hry a soutěže. Bohatost masek byla velice rozmanitá a bylo velice těžké určit tři nejhezčí masky. V závěrečném průvodu jsme si mohli prohlédnout například skřítka, dědečka Hříbečka, kovboje, policistu, kočičku, opici, klokánka, fotbalistu, a mnoho dalších krásně provedených masek. Nakonec po velkém a těžkém rozhodování třetí místo obsadila maska piráta, druhé místo maska klokana a na prvním místě se umístil velice roztomilý skřítek. Maškarní bylo zakončeno předáním cen vítězům a závěrečným tancem – peru prádlo, ždímu prádlo, věsím prádlo. V průběhu bálu si žáci zahráli na chytače bublin pomocí sítěk na motýly. Namotávali na jazyk bonbon na niti, či se zavázanýma očima se museli dostat ve dvojici přes opičí dráhu. Po ukončení maškarního bálu jsme mohli vesele zahájit velikonoční prázdniny

PostHeaderIcon VYNÁŠENÍ MORANY

Moranu nesem, s velikým nosem,
do vody ji dáme, jaro přivítáme.
Přišlo jaro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi?
Byla zima mezi náma, ale už je za horama.
Hu, hu, hu – jaro už je tu!

V pondělí 21. března jsme se šli rozloučit k místnímu rybníku se zimou. Cestou jsme si prozpěvovali písně o jaru a starší žáci střídavě nesli Moranu, kterou pečlivě připravili s paní učitelkou Matasovou. Smrtka se na nás zubila velkými bílými zuby, na krku se jí houpaly ozdobené kraslice a sukni měla zdobenou pestrobarevnými fáborky, díky kterým mohly děti z mateřské školy pomáhat straším žákům s nošením Morany. Paní učitelka Nachtmanová se ujala vhození Morany do vody a hod se jí velice povedl. Samozřejmě jsme ji všichni podpořili potleskem. Věříme, že jaro na sebe nenechá už dlouho čekat.

PostHeaderIcon ZDRAVÁ STRAVA

Zdravá strava, to se ví, pomáhá nám ke zdraví

Měsíc únor jsme věnovali zdravé výživě. V hodinách pracovní činnosti jsme se seznámili se základními pravidly zdravého stravování a na podkladě znalostí jsme si vytvořili zdravou svačinku. V hodinách výtvarné výchovy jsme si zkusili kreativní cestou pomocí modelíny vytvořit zdravou svačinku a starší žáci sepsali jídelníček zdravých svačin na celý týden. Paní učitelka Matasová nás seznámila s Maruškou a Davidem. Maruška je žákyně 2. třídy a prožila velice zajímavý den, co se stravování týče. Ráno vstala a k snídani si dala čokoládového Brumíka s kakaem Granko. Na oběd byla s maminkou v Plzni a samozřejmě si udělaly krásný výlet a navštívily Mc´donalds a Maruška si dala Happy Meal s hranolky a velkou Coca Colu. V druhé polovině dne neměla moc energie a po příjezdu z výletu si Maruška na svačinu dala oříškovou tatranku. Na večer před večerníčkem povečeřela krupicovou kaši s kakaem a šla spát. Samozřejmě každý z nás máme alespoň jednou za den nějakou tu Marušku, ale co Maruška?? Ta měla vážně velký problém, co se stravování týče. Naproti ní stál David, který snídal chléb se sýrem a salátovou okurkou, spolu s čajem s citronem. Na svačinu ve škole si dal ovocný jogurt s mandarinkou, a bylo zrovna úterý, tak ve školním jídelníčku stálo: zeleninový vývar s pohankou, rybí filé na bylinkách, bramborová kaše, zeleninová obloha. David si hrál v družině a po nějaké době si dal odpolední svačinu ovesné sušenky s kousky čokolády. Když pak přišel ze školy domů, mohl si hrát venku s kamarády na hřišti a k večeři mu maminka připravila těstovinový salát s kousky kuřecího masa a zeleninou. Když vezmeme den Davida a Marušky, mohli bychom značně rozpoznat rozdíly, ale proč Maruška měla právě takový den?? Co když měla narozeniny a maminka jí plnila jakékoliv přání? Či byla tak mlsná, že maminka byla ráda, že alespoň něco za den sní?? Ať už Maruška měla jakýkoliv důvod k tomuto dni, víme, že takhle by denně žít nemohla a byla by bez energie a síly a hlavně by postrádala chuť sportovat, hrát si s dětmi a učit se novým věcem. Když jsme se shodli, že občas máme den Marušku, i když, ne v tak velkém množství jako Maruška, nakonec jsme usoudili, že naše dny se spíše podobají Davidovi. A po výrobě naší vlastní svačinky ze samých zdravých a chutných věcí, jsme si uvědomili, jak je důležité přijímat zdravou a vyváženou stravu.

Kalendář
Červen  2016
Po Út St Čt So Ne
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Náhodné fotografie
lada-170 OLYMPUS DIGITAL CAMERA cimg0272 sn852705
Hledat
TOPlist