Kontakt
ZŠ a MŠ Chválenice Chválenice 31
332 05 Chválenice

Tel.: 377992122
E-mail: zs-chvalenice@volny.cz

škola 2011

PostHeaderIcon ZÁPIS DO PRVNÍHO ROČNÍKU

AKTUALITY

Zápis do prvního ročníku školního roku 2017/2018

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017/2018 se koná v úterý 11.dubna 2017 od 13 do 17 hodin v budově školy.

Povinně se k zápisu dostaví děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011 a děti starší s odloženou školní docházkou.

Tiskopis Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání + Dotazník k zápisu obdržíte v MŠ Chválenice nebo si je můžete stáhnout níže.

V případě pochybností o dostatečné připravenosti dítěte nastoupit do školy lze udělit odklad povinné školní docházky (§ 37 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Podnět k odkladu docházky či k posouzení školní zralosti může kromě rodičů dát učitelka mateřské školy, dětský lékař nebo pedagog, který provádí zápis do 1. třídy.
Jestliže budou rodiče žádat o odklad školní docházky o jeden školní rok, musí předložit písemnou žádost nejpozději do 30. dubna 2017. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením školského poradenského zařízení (PPP) a odborného lékaře (nebo klinického psychologa).
Tiskopis Žádost o odklad povinné školní docházky obdržíte v MŠ Chválenice, u zápisu nebo si je můžete stáhnout níže. K vyšetření v PPP se musíte objednat.

Rodiče dětí, které navštěvují MŠ Chválenice, dostanou všechny potřebné dokumenty přímo ve školce. Zároveň se zapíší na zápis do časového harmonogramu, který bude též k dispozici v MŠ. V minulých letech se nám velmi osvědčil – rodiče s dětmi přicházeli na zápis průběžně a nemuseli čekat delší dobu.
Rodiče dětí, které nechodí do MŠ Chválenice, ale patří nebo budou patřit spádově do naší školy (Chválenice, Želčany, Chouzovy, Nezbavětice) a přijdou k zápisu, si mohou potřebné dokumenty stáhnout – viz níže. Budeme rádi, pokud se nám včas ozvete

(zs-chvalenice@seznam.cz), kdy přijdete k zápisu, abychom Vás zapsali do časového harmonogramu.

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:
- rodný list dítěte
- občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště
-  dotazník k zápisu
-  žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
-  případně žádost o odklad školní docházky a doporučení PPP a  doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa – pokud již máte

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2017-2018

Žádost o odklad školní docházky 2017 – 2018

Jiráskův-Kernův dotazník k zápisu 2017

Informace k zápisu 2017

PostHeaderIcon ZIMNÍ RADOVÁNKY

Zimní radovánky

V pátek 6.1. jsme se tradičně rozloučili s vánočním časem za zpěvu tří králů. Kašpar, Melichar a Baltazar společně s žáky třetí, čtvrté a páté třídy přiblížili mladším spolužákům tento zvyk.

Po velké přestávce, jsme se vydali k místnímu rybníku užít zimního času a zasněžených strání. Nasedli jsme na lopaty, boby a už se mohly konat závody o nejrychlejší jízdu. Zimní radovánky se náramně povedly, všichni žáci byli teple oblečeni, tak si mohli sníh naplno užít.

Doufáme, že nám sníh dlouho vydrží.

PostHeaderIcon Předvánoční zpívání

19. prosince  se školáci s paní učitelkou Janečkovou, jako už tradičně v tento předvánoční čas, představili s pásmem koled a vánočních písní v místním kostele ve Chválenicích. Díky nemocem v dětském kolektivu vypadla na poslední chvíli nečekaně spousta zpěváčků, jejich sóla museli narychlo převzít jejich spolužáci a ti to zvládli na výbornou. Zazněly zde  koledy lidové i umělé, známější  i méně známé. Potěšilo nás, že  se přišli podívat nejen rodiče a prarodiče, ale i místní občané.

PostHeaderIcon VÁNOČNÍ NADÍLKA

Vánoční nadílka pro zvířátka a děti

Ve středu po velké přestávce se žáci spolu s paními učitelkami vydali ke krmelci do místního lesa. Zvířátka se mohla těšit na dobroty, které v krmelci vytvořily opravdu bohatou vánoční nadílku, v podobě sena, jablíček, mrkví, kaštanů a mnoho dalších dobrot. Těsně před obědem, když se vraceli všichni zdárně z vykonaného dobrého skutku zpět do školy, našli ve škole první třídu zamčenou a klíč jakoby se do země propadl. Nakonec Kristýnka z druhé třídy objevila klíč v dřevěném betlémě, který zdobí naší školu a mohla třídu odemknout. Na všechny čekala nadílka od Ježíška, který zanechal pod stromečkem mnoho dárků, které žákům udělaly obrovskou radost. Děkujeme Ježíškovi.

PostHeaderIcon VÁNOČNÍ BESÍDKA

VÁNOČNÍ  BESÍDKA

Jako každoročně děti naší školy a školky pro rodiče, prarodiče a všechny občany Chválenic nacvičily vánoční představení a vyrobily dárky do vánočního jarmarku. Děti z mateřské školy si připravily medvědí párty a školáci módní přehlídku. Na závěr si děti s paní učitelkou Janečkovou zazpívaly při kytaře známé i neznámé vánoční písně. Všem dětem se vystoupení moc povedlo a rodiče je odměnili dlouhým potleskem. Od pana starosty děti dostaly jako poděkování něco na zub a paní učitelky malou kytičku.

Jarmark se také povedl, děti prodaly téměř všechny výrobky a vydělané korunky použijí na nákup výtvarného materiálu a odměny.

PŘEJEME VŠEM KRÁSNÉ VÁNOCE A V NOVÉM ROCE HODNĚ ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, RADOSTI A LÁSKY.

Děti a zaměstnanci Základní školy a mateřské školy Chválenice

PostHeaderIcon ČERTÍ ŠKOLA

Čertí škola

V pondělí se naše škola proměnila ve školu čertí. Celé dopoledne se všude proháněli malí čerti a čertice. Rozvrh hodin byl také čertovský. První hodina válení, následovala hodina brblání, škrabání a kouzlení, museli jsme také přikládat pod kotel. Učili jsme se po čertovsku hlásit o slovo a dostat se z pekelce do pekelce. Čertíci se také vydali do světa lidí a sčítali jejich hříchy. Nejpůvabnější výpravu čertů do světa lidí jsme zažili tehdy, když čerti měli za úkol na zemi sebrat všechna ošklivá a smradlavá slova a přinést je do pekla, abychom s nimi mohli přiložit do kotle. Protože se všichni čerti při hodinách pěkně váleli, škrabali a brblali, tak jim o velké přestávce Luciferka společně s Andělkou rozdaly vitamíny pro zdraví.

Po obědě nás překvapila svojí návštěvou paní policistka, která přinesla pohádkovou knížku a předčítala nám poučné policejní pohádky. My jsme spokojeně poslouchali na koberci a mohli jsme sdělovat paní policistce, jaké máme znalosti ohledně naší bezpečnosti. Paní policistka nás po přečtení třech pohádek velice pochválila, co všechno známe a za odměnu nám nechala ve školní družině krásné omalovánky spolu s pohádkovou policejní knížkou.

PostHeaderIcon PRVNÍ POMOC

V pátek 11.11.2016 k nám přijela paní záchranářka se Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje. Přihlásili jsme se totiž do projektu  „První pomoc pro prvňáčky aneb Když nám medvědům někdo stůně“. Všichni jsme si prakticky vyzkoušeli, jak poskytnout první pomoc, když dojde k zástavě dechu, když se řízneme, když si něco zlomíme a když dojde ke krvácení. Naučili jsme se – Kdy a Jak správně volat záchrannou službu.

PostHeaderIcon Medová snídaně

Naše škola i školka se zapojily do projektu Ministerstva zemědělství „Medová snídaně“.

V pátek 4. listopadu přijel do školy pan včelař, který velmi zajímavě vyprávěl o tom, jak vzniká med a jak se chovají včely. Když jsme dostali odpověď na záludné otázky, tak nás v jídelně čekalo překvapení – namazaný chléb s máslem a medem od českého včelaře a jablko. Všem nám medová svačinka moc chutnala.

PostHeaderIcon Cesta do historie Plzně

16. listopadu jsem se podívali do historie města Plzně. Mateřáčci i žáci školy se vydali spolu s paními učitelkami do Pivovarského muzea a Plzeňského historického  podzemí. Nejprve děti, rozdělené na skupiny, absolvovaly výklad kombinovaný s vyplňováním pracovních listů. Jednalo se o „Zapomenutá řemesla“. Vzhledem k tomu, že školáci v loňském školním roce absolvovali „cestu do středověku“, díky putování za velikánem české historie Karlem IV., některá řemesla znali a orientovali se v úkolech snadněji, o jiných se dozvěděli nyní. Nejvíce byla prohlídka věnována přímo výrobě piva a s ním souvisejícími řemesly. Po svačině se žáci školy přesunuli do Plzeňského podzemí a prohlédli si bludiště cest a cestiček, které vedou pod historickým jádrem města Plzně. Byly zde exponáty z doby vzniku Nové Plzně  ve 13. stol., hospoda – krčma,  husitství, obléhání Švédy, první knihtisk z 15. století, apod. Žáky zaujaly dlouhé chodby,ve kterých se v době nebezpečných  válek skrývali plzeňané dlouhých 11 měsíců, aniž by vystoupili na povrch města. Bylo zde velké množství studen, exponáty, které přežily téměř 600 let.Úžasný byl  poutavý výklad paní průvodkyně. Díky ní jsem se zas dozvěděli spoustu zajímavých informací, které se nám budou hodit do výuky o historii naší země.

PostHeaderIcon Halloween

V úterý 25. října jsme se nechali inspirovat oslavami Halloweena. Tento svátek pochází z Irska, slavili ho již staří keltové. Svátek se slaví většinou v anglicky mluvících zemích, převážně v USA, VELKÉ BRITÁNII, IRSKU na NOVÉM ZÉLANDU apod.  Děti společně s p.  učitelkami Janečkovou a Matasovou  si připravily vydlabané dýně – lampičky, které se dávají před domy, aby odháněly zlé duchy. Vyráběli jsme duchy, netopýry, pekli halloweenské zákusky, děti přišly převlečené za halloweenská strašidla a společně jsme hráli halloweenské společenské hry. Děti si rovněž zazpívaly společně s p. uč. Janečkovou písničky o  Witch Winnie and Wilbur  - čartodějnice Winnie a černý kocour Wilbur, které se naučily v hodinách anglického jazyka.

Všichni jsme se výborně bavili.

Kalendář
Únor  2017
Po Út St Čt So Ne
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28  
Náhodné fotografie
20141219_104655 dsc01388 2015-03-20-36611 img_20161219_161251
Hledat
TOPlist